ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

ส่งออกหรือสำรองข้อมูลผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอีเมลของฉัน

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook เพื่อบันทึกและส่งออกข้อความอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลปฏิทิน จากนั้นคุณจะสามารถนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ไปยังแผนอีเมลใหม่ บริการอีเมลใหม่ หรือ Outlook เวอร์ชันใหม่ได้ การส่งออกจะไม่รวมข้อมูลเมตา เช่น คุณสมบัติของโฟลเดอร์ (มุมมอง สิทธิ์ และการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ) กฎของข้อความ และรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อค

จำเป็น: เพื่อให้แน่ใจว่าได้ส่งออกกล่องจดหมายทั้งกล่อง ให้ใช้โหมด Cached Exchange และ ตั้งค่าให้บันทึกเมลทั้งหมด

หมายเหตุ: GoDaddy ไม่รองรับการสำรองข้อมูลหรือการนำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) ด้วยตนเอง

เลือกเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณใช้เพื่อดูขั้นตอน ไม่แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันไหนใช่ไหม ค้นหาเวอร์ชันของคุณใน Outlook

Windows Mac เว็บ

Outlook 2013, 2016 หรือใหม่กว่า

Outlook 2010

Outlook 2007

Outlook 2016 หรือใหม่กว่า

Outlook 2011

Outlook บนเว็บ (เฉพาะผู้ติดต่อ)

Outlook สำหรับ Windows

Outlook 2013, 2016 หรือใหม่กว่า (Windows)

Microsoft ได้ยุติการสนับสนุน Office 2013 (เวอร์ชันที่เก่ากว่าเวอร์ชัน 15.0.4971.1000) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 และจะค่อยๆ ยุติการสนับสนุนทุกเวอร์ชันภายในเดือนเมษายนปี 2023 Microsoft ได้ยุติการสนับสนุน Office 2016 (เวอร์ชันที่เก่ากว่าเวอร์ชัน 16.0.4600.1000) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2022

คำแนะนำเหล่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมจาก Microsoft

 1. เปิด Outlook
 2. ที่มุมบนซ้าย เลือกไฟล์
 3. เลือกเปิดและส่งออก จากนั้นเลือกนำเข้า/ส่งออก
 4. เลือกส่งออกไปยังไฟล์ จากนั้นเลือกถัดไป
 5. เลือกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) จากนั้นเลือกถัดไป
 6. หากจะส่งออกกล่องจดหมายทั้งหมด ให้เลือกชื่อบัญชีอีเมลแล้วดำเนินการขั้นตอนต่อไป หรือหากจะส่งออกเฉพาะโฟลเดอร์ปฏิทินหรือผู้ติดต่อ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออก (คุณสามารถส่งออกได้ครั้งละหนึ่งประเภท คุณจึงต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อส่งออกทั้งผู้ติดต่อและปฏิทินแยกจากกัน)
 7. ตรวจสอบว่าได้กาช่อง รวมโฟลเดอร์ย่อย แล้ว จากนั้นเลือก ถัดไป
 8. เลือก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใส่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก ตกลง
 9. หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ใต้ ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำเมื่อส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์
 10. เลือก เสร็จสิ้น
 11. การส่งออกจะเริ่มต้นทันที เว้นแต่จะมีการสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่หรือส่งออกไปยังไฟล์ .pst ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  • หากกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านเสริมจะช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบ สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านในช่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง
  • หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่แล้วซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ตกลง

กลับสู่ด้านบน

Outlook สำหรับ Mac

Outlook 2016 หรือใหม่กว่า (Mac)

Microsoft ได้ยุติการสนับสนุน Office 2016 (เวอร์ชันที่เก่ากว่าเวอร์ชัน 16.0.4600.1000) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2022

คำแนะนำเหล่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมจาก Microsoft

 1. เปิด Outlook
 2. หากคุณใช้ Outlook เวอร์ชันใหม่ ให้ปิดสวิตช์ Outlook ใหม่ หรือดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  ปิดเปิด Outlook ใหม่
 3. บนแท็บ เครื่องมือ ให้เลือก ส่งออก (หากคุณไม่เห็นปุ่ม ส่งออก โปรดมองหาในเมนู ไฟล์ Outlook)
 4. ในช่อง ส่งออกไปยังไฟล์เก็บข้อมูลถาวร (.olm) ให้กาเครื่องหมายหน้ารายการที่คุณต้องการส่งออก (เลือกทั้งหมดเพื่อส่งออกทั้งกล่องจดหมายของคุณ) จากนั้นเลือกดำเนินการต่อ
 5. ใน บันทึกเป็น ภายใต้ รายการโปรด ให้เลือกโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด แล้วเลือก บันทึก
 6. คุณจะได้รับแจ้งเมื่อส่งออกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือก เสร็จสิ้น

กลับสู่ด้านบน

ส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac

เมื่อส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac คุณสามารถเลือกกรองข้อมูลตามหมวดหมู่หรือตามประเภทรายการได้ ในระหว่างกระบวนการส่งออก คุณสามารถเลือกที่จะเก็บรายการที่ส่งออกไว้ใน Outlook หรือลบออกหลังจากที่ส่งออกแล้ว

บัญชี Microsoft Exchange และบริการไดเรกทอรีจะไม่ส่งออกผู้ติดต่อจากไดเรกทอรีหรือรายการที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์สาธารณะ

 1. ในเมนูไฟล์ ให้เลือกส่งออก จากนั้นเลือกไฟล์ข้อมูล Outlook สำหรับ Mac
 2. เลือกตัวเลือกเพื่อกรองตามหมวดหมู่หรือประเภทรายการ (หากต้องการส่งออกรายการทั้งหมดใน Outlook ให้เลือกรายการประเภทต่อไปนี้ จากนั้นให้เลือกหมดทุกช่อง)
 3. คลิกลูกศรชี้ขวาเพื่อดำเนินการต่อ จากนั้นทำตามคำแนะนำ ไฟล์ข้อมูล Outlook สำหรับ Mac บันทึกด้วยส่วนขยาย .olm
ส่งออกผู้ติดต่อในไฟล์ข้อความ Tab-delimited

ส่งออกผู้ติดต่อและข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นไฟล์ข้อความ Tab-delimited คุณสามารถเปิดไฟล์นี้โดยใช้แอพพลิเคชันอื่นสำหรับเมล สเปรดชีต และฐานข้อมูลได้ ไม่ได้ส่งออกเครื่องหมายรับรองการเข้ารหัส

 1. ในเมนู ไฟล์ เลือก ส่งออก
 2. ใน ตัวช่วยส่งออก ให้เลือก ผู้ติดต่อไปยังรายการ จากนั้นทำตามคำแนะนำ ไฟล์ Tab-delimited จะบันทึกด้วยนามสกุล .txt
ส่งออกแต่ละรายการ

คุณยังสามารถส่งออกรายการเดียวเป็นไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อเป็นข้อมูลสำรองหรือใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

 1. ในรายการข้อมูล ให้เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก (หากต้องการเลือกหลายรายการ ให้กดแป้น Command ค้างไว้เมื่อคุณคลิกรายการ)
  รายการ ประเภทไฟล์
  ข้อความอีเมล .eml
  รายชื่อผู้ติดต่อ .vcf (vCard)
  กิจกรรมและงานในปฏิทิน .ics
  บันทึก .html
 2. ลากส่วนที่เลือกไปที่เดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ใน Finder

กลับสู่ด้านบน

Outlook บนเว็บ

ผู้ติดต่อใน Outlook บนเว็บ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ ใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Microsoft 365 (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน GoDaddy ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่)
 2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า ให้เลือก บุคคล บุคคล
 3. ที่มุมบนขวา ให้เลือกจัดการ จากนั้นเลือกส่งออกผู้ติดต่อ
 4. เลือกว่าคุณต้องการส่งออกผู้ติดต่อทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ติดต่อจากโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง จากนั้นเลือก ส่งออก

ผู้ติดต่อของคุณจะบันทึกเป็นไฟล์ .csv ซึ่งคุณสามารถนำเข้าไปยังแอปอีเมลอื่น (เช่น Gmail) หรือ Outlook เวอร์ชันอื่นได้

กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม