ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Export orders

You can download all of your store orders as a .csv file to save for your record keeping purposes. Comma Separated Values (CSV) files format spreadsheet data as plain text, so virtually any spreadsheet program can read them.

 1. Login to your GoDaddy account.
 2. In the My Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click the Sales tab, then click Orders.
 4. Click Download All Orders. (A .csv file of your orders will be ready in the downloads folder on your computer.)
  Click Download All Orders to get them in a .csv file.
 5. Note: You can't pick and choose which orders to download, they'll all be downloaded together in one Excel file.

 6. A message will pop up on your screen letting you know the Export Finished.
  Export Finished message you get after download is complete.
 7. Check your downloads folder to open the .csv file in a spreadsheet program. You can keep track of your orders for accounting and inventory purposes.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ