ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress Ecommerce วิธีใช้

Export WooCommerce products

You can use the Product CSV Import Suite extension to easily export a CSV file of your products in WooCommerce. Options are available to customize your export, like limiting the columns or number of products in the file.

Required: Product CSV Import Suite is a premium WooCommerce extension included with WordPress Ecommerce Hosting or as a standalone purchase.
  1. Sign in to WordPress.
  2. Be sure to activate the Product CSV Import Suite extension. (Need help activating your extensions?)
  3. Navigate to WooCommerce > CSV Import Suite.
  4. Click on the Export Products tab.
  5. In the Export Product CSV section, click the Export Products button to download a CSV file of your products.

Related Steps

More info