ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Export your site database


Step 2 of the Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account series.

Export a copy of the MySQL database your Managed WordPress site is connected to.

 1. In your My Products page, next to Managed WordPress, select Manage All.
 2. For the website you want to migrate, select Settings from the menu icon menu.

  site options menu
 3. Select Show more to expand the panel.
  show more
 4. Locate Database details and then select View.
 5. Select the phpMyAdmin URL which opens a login page in a new browser tab.
 6. Go back to the details page to copy the Username and Password.
 7. On the phpMyAdmin login page, paste the Username and Password
 8. Select Go.
 9. Select Export.
  locate and select export
 10. In the Export section, select the database username. Be sure you don't select the schema.
  select the database name
 11. In the Save as file section, select the Save as file box.
  save as file location
 12. In the File name field, give your export a name. For example: sitename-database.
 13. Select Go to download the database SQL file.


More info