ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Exporting Orders

You can export orders from Quick Shopping Cart® to a Microsoft® Excel spreadsheet. Spreadsheets display information including your customers' contact information and details of their orders. Using Excel, you can then work with this data to produce statistics related to your online business. For example, you can get averages of subtotals or shipping costs.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Orders section, click Manage Orders.
  5. Search for the orders you want to export, and then select them. For more help, see Searching orders .
  6. Click Export Orders.
  7. Select to open or save the file, and then click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ