ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Extra social links and sites not listed in addon

You've already discovered how to add your own branding to the footer of your email, using GoDaddy Email Marketing's Social Links addon. But what if you want extra social? Let's say you have multiple Facebook profiles? Or Twitter handles? Or...

We got you covered! For help, please call our award-winning support team 24/7 at (480) 463-8836. We can add extra social links to any existing platform for you, easily! You aren't able to add those, by yourself. But we're able to set up any custom social icon that you want.

And that means the possibilities don't just stop with additional Facebook profiles!

Do you have your own custom, social icons that fit the branding of your own site? We can use those, instead of the standard GoDaddy Email Marketing social icons.

Do you want to add a social icon that's not listed as an option? Send us over an image for the icon, and we'll set you up, right away. We can add extra social icons for you, at any time -- whether they are additional profiles for existing options, or your very own custom icons, for standard platforms.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ