ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Facebook: add a signup form

Learn how to add a GoDaddy Email Marketing signup form to your business Facebook page.

Required: The Facebook integration only supports signup forms if:
  • You have admin access to the Facebook page.
  • Your page has 2000 or more followers, see Facebook for more info.
  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. From the Addons menu, select Add More.
  3. Select the 3rd Party Integrations tab.
  4. Scroll down to the Facebook Signup addon, click On and then click Go set it up.
  5. Click the Authorize on the right. The Facebook login page will open, click Okay.
  6. Click Add Facebook Tab on the right.
  7. Select the form you want to use and then select the Facebook page where you want that form to display.
  8. Click Save Changes, your Email Signup tab will now display on your Facebook page.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ