ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

เชื่อมต่อหน้าธีมของ Facebook และ Twitter

ด้วยแผนบริการโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจพลัส คุณสามารถทำให้เว็บไซต์ของคุณมีข้อมูลที่ตรงกันกับบัญชี Twitter® และ Facebook® ได้ และเราจะอัพเดทการออกแบบของหน้าเพจสังคมออนไลน์ให้ตรงกันกับเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณมีบัญชี Twitter และ Facebook คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีกับโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ v7 ได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ของคุณจะอัพเดทธีม Twitter/Facebook เพื่อให้ตรงกับเว็บไซต์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่มีบัญชี Twitter และ Facebook คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่ภายในโปรแกรมการออกแบบของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ v7 ได้

ในการซิงค์หน้าเพจ Facebook ของคุณด้วย Website Builder

 1. ล็อกอินเข้าไปที่บัญชี Website Builder ของคุณ
 2. คลิก ดูตัวอย่าง แล้วคลิกแถบ สังคมออนไลน์

  กลับไปที่ดูตัวอย่าง แล้วคลิกแถบสังคมออนไลน์

 3. คลิก เชื่อมต่อตอนนี้ ภายใต้หน้าเพจ Facebook หรือ Twitter
  ใต้ Facebook หรือ Twitter
 4. ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีบัญชี Facebook หรือ Twitter หรือไม่ ให้ลเลือกขั้นตอนต่อไป:

  หากคุณมีบัญชี Facebook

  หากคุณมีบัญชี Facebook อยู่แล้วที่คุณต้องการซิงค์กับเว็บไซต์ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ มิฉะนั้น ให้ดูส่วนต่อไป: หากคุณไม่มีบัญชี Facebook

  1. ใส่ข้อมูลการล็อกอิน
   ล็อกอินเข้าสู่ Facebook
  2. เลือกหน้าเพจ Business Facebook ที่คุณต้องการจะซิงค์กับเว็บไซต์ของคุณ หรือคลิก Create Facebook Page (สร้างเพจ Facebook) เท่าทำดังกล่าว (ในระหว่างกระบวนการ Facebook จะขอการอนุมัติ เพื่อยอมให้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์โพสต์ไปยังเว็บไซต์ Facebook ของคุณ)
   หากคุณยังไม่ได้ทำขั้นตอนดังกล่าว ให้สร้างหน้าเพจ Business Facebook
  3. เมื่อคุณได้เลือกหน้าเพจแล้ว คลิก Finished (เสร็จสิ้น)
   คลิก Finished
  4. ในการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์หรือรูปหน้าปกเพจ แสดงหรือซ่อนข้อมูลติดต่อ หรือแก้ไขรายละเอียดย่อ Facebook ของธุรกิจของคุณ คลิก Make tweaks first (ทำการปรับแต่งก่อน) หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก Save (บันทึก)

  หากคุณไม่มีบัญชี Facebook

  1. ไปที่ www.facebook.com กรอกฟิลด์ด้วยข้อมูลการล็อกอินและการแสดงผล จากนั้นคลิก ลงทะเบียน

   คุณต้องใช้ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้เพื่อกำหนดค่าบัญชี Facebook ของคุณ

  2. ล็อกอินเข้าบัญชีอีเมลของคุณ แล้วเปิดอีเมลการยืนยันบัญชีของ Facebook (ตรวจดูโฟลเดอร์ขยะหรือสแปมหากอีเมลไม่อยู่กล่องขาเข้าของคุณ)
  3. คลิกที่ลิงค์ในอีเมลเพื่อทำกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จ
  4. หลังจากที่คุณได้เปิดใช้บัญชีแล้ว คุณจะได้รับอีกหนึ่งอีเมลจาก Facebook เพื่อทำกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จ ในอีเมล ให้คลิก Confirm Your Account (ยืนยันบัญชีของคุณ)
  5. กลับมาที่บัญชีโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ เลือก การสร้างแบรนด์สังคมออนไลน์ ใต้ไอคอนสามบาร์ (บริหารการตั้งค่า)
  6. ใต้ตัวอย่างของหน้าเพจ Facebook ของคุณ ให้คลิก เชื่อมต่อตอนนี้
  7. ในหน้าต่าง หน้าเพจสังคมออนไลน์ ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ให้คลิก เชื่อมต่อตอนนี้ ภายใต้ ขั้นตอนที่ 1
   ในขั้นตอนที่ 1 คลิกเชื่อมต่อตอนนี้
  8. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเข้าถึง Facebook ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์
   คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเข้าถึง Facebook ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์

   ตอนนี้คุณได้สร้างบัญชี Facebook แล้ว คุณต้องกำหนดค่าหน้าเพจ Facebook สำหรับเว็บไซต์ของคุณ:

  1. ในหน้าต่าง หน้าเพจสังคมออนไลน์ ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ภายใต้ ขั้นตอนที่ 2 ให้คลิก สร้างหน้าเพจ Facebook
   หากคุณยังไม่ได้ทำขั้นตอนดังกล่าว ให้สร้างหน้าเพจ Business Facebook
  2. เลือกประเภทหน้าเพจที่แสดงธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคุณได้ดีที่สุด ใส่ข้อมูลที่ต้องกรอก แล้วคลิก เริ่มต้นใช้งาน
  3. ใส่รายละเอียดของหน้าเพจเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเพจ Facebook และเว็บไซต์ของคุณ
  4. หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าหน้าเพจ Facebook ของคุณแล้ว กลับมาที่หน้าต่าง หน้าเพจสังคมออนไลน์ ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ คลิก เสร็จหมดแล้ว จากนั้น เสร็จสิ้น

  หากคุณมีบัญชี Twitter

  หากคุณมีบัญชี Twitter อยู่แล้วที่คุณต้องการซิงค์กับเว็บไซต์ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ มิฉะนั้น ให้ดูส่วนต่อไป: หากคุณไม่มีบัญชี Twitter

  1. ในหน้าต่าง หน้าเพจสังคมออนไลน์ ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ให้คลิก ฉันมีบัญชีอยู่แล้ว
   ฉันมีบัญชีอยู่แล้ว
  2. เมื่อ Twitter ถามว่าจะให้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์แบ่งปันบัญชีของคุณหรือไม่ ให้ใส่ข้อมูลการล็อกอินของคุณ แล้วคลิก อนุมัติแอพ
   ล็อกอินแล้วคลิกอนุมัติแอพ

  หากคุณไม่มีบัญชี Twitter

  หากคุณไม่มีบัญชี Twitter และต้องการจะสร้างบัญชีใหม่:

  1. คลิก สร้างบัญชี
  2. ใส่ชื่อ Twitter ในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้ (เราขอแนะนำชื่อ Twitter โดยยึดชื่อเว็บไซต์ของคุณเป็นหลัก)
  3. ในฟิลด์ Full Name (ชื่อ-นามสกุล) ใส่ชื่อเต็มหรือชื่อบริษัทของคุณ
  4. ในฟิลด์ E-mail Address (ที่อยู่อีเมล) ให้ใส่ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อของคุณ
  5. ในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน) ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชี Twitter ของคุณ
  6. เลือกกล่องทำเครื่องหมายเพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Twitter จากนั้นคลิก ลงทะเบียน
 5. ในหน้าต่าง หน้าเพจสังคมออนไลน์ ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ให้คลิก ใช่ อัพเดท เพื่อบันทึกธีมหน้าเพจ Facebook หรือ Twitter ของคุณ หรือคลิก ทำการปรับแต่งก่อน เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงต่อการออกแบบของหน้าเพจ

  คลิกที่ ใช่ อัพเดท 256

  หมายเหตุ: คุณสามารถกลับมาแล้วทำการอัพเดทการออกแบบหน้าเพจได้ทุกเวลา

 6. คลิก ตกลง เมื่อหน้าต่างการยืนยันปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก เผยแพร่
 7. เปลี่ยนไปที่บัญชี Facebook หรือ Twitter ของคุณเพื่อดูว่าโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ได้อัพเดทธีมอย่างไร

  การอัพเดทหน้าเพจ Facebook หรือ Twitter ของคุณจะอัพเดทเฉพาะการออกแบบของหน้าเพจให้ตรงกับไซตืของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น โพสต์และผู้ติดตามของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

อาจใช้เวลาสองสามนาทีสำหรับหน้าเพจ Facebook หรือ Twitter ของคุณจะมีขึ้นหลังจากที่คุณเผยแพร่

การตัดการเชื่อมต่อโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ v7 จาก Facebook หรือ Twitter

อาจมีบางครั้งที่คุณจะต้องปิดการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมสร้างเว็บไซต์และ Facebook หรือ Twitter อย่างน้อยก็เพียงชั่วคราว ตัวอย่าเช่น หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณในระยะเวลาสั้นๆ คุณอาจต้องการปิดการซิงค์จนกว่าคุณจะทำเสร็จ และแน่นอน การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณอีกครั้งก็ง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนใน "การเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ Twitter"

ในการตัดการเชื่อมต่อ Facebook จากโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ v7

 1. ล็อกอินเข้าไปที่บัญชี Website Builder ของคุณ
 2. คลิก แก้ไขเว็บไซต์
 3. คลิก ดูตัวอย่าง แล้วคลิกแถบ สังคมออนไลน์
 4. ที่ด้านล่างของตัวอย่างหน้าเพจ Facebook ให้คลิก ตัดการเชื่อมต่อ
  คลิกตัดการเชื่อมต่อ
 5. เมื่อหน้าต่างการยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง การเชื่อมต่อจะถูกตัดออกไป
  สถานะจะแสดงเป็น ไม่ได้เชื่อมต่อ

  Facebook อาจยังคงแสดงว่า "Connected (เชื่อมต่ออยู่)" ในการตั้งค่าเว็บไซต์ (Site Settings) แม้ว่าเมื่อเว็บทั้งสองจะไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็ตาม
  หน้าต่างการตั้งค่าเว็บไซต์ (Site Settings) อาจจะยังแสดงการเชื่อมต่ออยู่แม้ว่าจะตัดการเชื่อมต่อแล้วก็ตาม

ในการตัดการเชื่อมต่อ Twitter จากโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ v7

 1. ล็อกอินเข้าไปที่บัญชี Website Builder ของคุณ
 2. คลิก แก้ไขเว็บไซต์
 3. คลิก ดูตัวอย่าง แล้วคลิกแถบ สังคมออนไลน์
 4. ที่ด้านล่างของตัวอย่างหน้าเพจ Facebook ให้คลิก ตัดการเชื่อมต่อ
  คลิกตัดการเชื่อมต่อ
 5. เมื่อหน้าต่างการยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง การเชื่อมต่อจะถูกตัดออกไป
  สถานะจะแสดงเป็น ไม่ได้เชื่อมต่อ

  Twitter อาจยังคงแสดงว่า "Connected (เชื่อมต่ออยู่)" ในการตั้งค่าเว็บไซต์ (Site Settings) แม้ว่าเมื่อเว็บทั้งสองจะไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็ตาม

ขั้นตอนต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ