ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

FAQ การโอนย้ายชื่อโดเมน

การเปลี่ยนแปลงและการโอนย้ายบัญชีต่างกันอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนเป็นการย้ายชื่อโดเมนจากบัญชีหนึ่งไปที่อีกบัญชีหนึ่งโดยใช้ข้อมูลทางทะเบียนเดียวกัน การโอนย้ายชื่อโดเมนเป็นการโอนชื่อโดเมนจากนายทะเบียนรายหนึ่งไปที่นายทะเบียนอีกรายหนึ่ง

จะใช้การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีเมื่อใด

ใช้การเเปลี่ยนแปลงทางบัญชีในกรณีต่อไปนี้

  • คุณต้องการย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีอื่นภายใต้นายทะเบียนรายเดิม เช่น คุณขายชื่อโดเมนให้แก่บุคคลที่มีบัญชีกับนายทะเบียนคนปัจจุบัน
  • คุณจะต้องเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสบุคคลติดต่อสำหรับชื่อโดเมนและจะไม่สามารถเข้าใช้บัญชีดังกล่าวที่เก็บโดเมนนั้นได้อีก เช่น บัญชีที่มีชื่อโดเมนของพนักงานคนเก่า

หากคุณสามารถเข้าถึงบัญชี ให้เปลี่ยนบัญชีชื่อโดเมนผ่านโปรแกรมบริหารโดเมน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ย้ายโดเมนของฉันไปยังบัญชี GoDaddy อื่น

หากไม่สามารถเข้าถึงบัญชี ให้กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนบัญชี/การเตรียมอัพเดทอีเมล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รับสิทธิ์การเข้าถึงโดเมนหรือบัญชีของฉันอีกครั้ง

จะใช้การโอนย้ายเมื่อใด

ใช้การโอนย้ายชื่อโดเมนในกรณีต่อไปนี้

  • คุณขายชื่อโดเมนให้กับบุคคลอื่นที่ใช้บริการจากนายทะเบียนอื่น
  • คุณเปลี่ยนนายทะเบียนและต้องการโอนชื่อโดเมนของคุณไปเป็นบัญชีกับนายทะเบียนรายใหม่

การโอนชื่อโดเมนจะใช้เวลาเจ็ดวันในการดำเนินการ

โอนชื่อโดเมนให้กับเราจากนายทะเบียนรายอื่นโดยเริ่มกระบวนการสำหรับบัญชีของคุณที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ย้ายโดเมนของฉันไปยัง GoDaddy

หากต้องการโอนชื่อโดเมนจากเราไปยังนายทะเบียนรายอื่น กระบวนการจะเริ่มต้นที่นายทะเบียนรายใหม่ โปรดดู ย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จะต้องทำอย่างไรหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดในการโอนแล้ว

หลังแก้ไขข้อผิดพลาดในการย้ายโอนโดเมนแล้ว คุณต้องรีสตาร์ทระบบ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ฉันสามารถส่งอีเมลรหัสรับรองสำหรับชื่อโดเมนที่หมดอายุได้หรือไม่

ใช่ หากต้องการโอนชื่อโดเมนที่หมดอายุไปยังนายทะเบียนรายอื่น คุณสามารถส่งรหัสรับรองไปยังอีเมลแอดเดรสเจ้าหน้าที่ดูผล (admin) หากชื่อโดเมนที่หมดอายุยังอยู่ในระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ หลังจากสถานะแจ้งว่าชื่อโดเมนอยู่ในกลุ่มต้องแจ้งขอคืนจากรีจิสตี้ คุณจะไม่สามารถย้ายโอนได้อีก ดู ขอรับรหัสส่วนตัวเพื่อย้ายโดเมนของฉันจาก GoDaddy สำหรับขั้นตอน

หากมีชื่อโดเมน .au เราจะส่งรหัสรับรองไปยังอีเมลแอดเดรสเจ้าหน้าที่ทะเบียนของคุณ

สามารถโอนชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถโอนชื่อโดเมนที่หมดอายุได้หากยังอยู๋ในระยะผ่อนผันการต่ออายุของนายทะเบียน ระยะเวลาผ่อนผันจะแตกต่างกันไปสำหรับนายทะเบียนแต่ละรายและส่วนต่อขยายชื่อของโดเมน ทั้งนี้หลังจากสถานะแจ้งว่าชื่อโดเมนอยู่ในกลุ่มต้องแจ้งขอคืนจากรีจิสตี้ คุณจะไม่สามารถย้ายโอนได้อีก

ขณะโอนชื่อโดเมนระหวางระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ คุณจะมีทางเลือกสองทางได้แก่

  • คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมน จากนั้นเริ่มการโอนย้ายกับนายทะเบียนรายใหม่ของคุณ
  • คุณสามารถขอรหัสรับรอง (ถ้าจำเป็น) สำหรับชื่อโดเมนที่หมดอายุ จากนั้นเริ่มการโอนย้ายกับนายทะเบียนรายใหม่ของคุณ

สำหรับชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

หากชื่อโดเมนของคุณลงทะเบียนไว้กับเรา คุณสามารถใช้

เพื่อต่ออายุชื่อโดเมน หากชื่อโดเมนไม่อยู่ในหน้า Recover Expired Domains แสดงว่าอยู่ในรายการขอคืนชื่อโดเมนจากรีจิสตรี้ และคุณจะไม่สามารถต่ออายุหรือโอนย้ายได้อีก

คุณยังสามารถอ้างอิงถึง ขอรับรหัสส่วนตัวเพื่อย้ายโดเมนของฉันจาก GoDaddy เพื่อรับรหัสรับรองสำหรับนายทะเบียนรายใหม่ของคุณได้เช่นกัน

สำหรับชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนไว้ที่อื่น

หากชื่อโดเมนลงทะเบียนไว้กับที่อื่น ให้ติดต่อนายทะเบียนในปัจจุบันของคุณเพื่อขอคำแนะนำในการต่ออายุ หรือเพื่อขอรหัสรับรอง จากนั้นเริ่มการทำการโอนย้ายกับเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเตรียมเพื่อถ่ายโอนชื่อโดเมนไปยัง GoDaddy และ ย้ายโดเมนของฉันไปยัง GoDaddy

หากไม่โอนย้ายหรือต่ออายุชื่อโดเมนที่หมดอายุระหว่างระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ นายทะเบียนปัจจุบันของคุณจะจำหน่ายชื่อโดเมนเมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต่ออายุชื่อโดเมนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน คุณอาจเสียชื่อโดเมนให้กับนายทะเบียนรายอื่น

ฉันจะขอรหัสรับรองเพื่อโอนย้ายชื่อโดเมนของฉันให้แก่คุณได้อย่างไร

หากคุณกำลังโอนย้ายชื่อโดเมนให้แก่เรา คุณอาจต้องขอรหัสรับรอง (หรือรหัส EEP หรือรหัสการโอนย้าย)

นายทะเบียนบางรายจะแสดงรหัสรับรองในบัญชีของคุณที่มีกับผู้ให้บริการดังกล่าว บางรายอาจส่งอีเมลให้เมื่อแจ้งขอทางอีเมลแอดเดรสของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชื่อโดเมนของคุณ หากมีชื่อโดเมน .au เราจะส่งข้อมูลการโอนไปยังอีเมลแอดเดรสของเจ้าหน้าที่ทะเบียนดังกล่าว

ติดต่อนายทะเบียนปัจจุบันของคุณเพื่อขอรหัสรับรองของคุณ

ส่วนขยายชื่อโดเมนบางตัว ชื่อโดเมนระดับบนสุดที่ระบุรหัสประเทศ (ccTLDs) ไม่ต้องใช้รหัสรับรอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ย้ายโดเมนของฉันไปยัง GoDaddy

จะทำอย่างไรหากไม่มีรหัสรับรองสำหรับการย้ายโอนของฉัน

ต้องขอรหัสรับรองจากนายทะเบียนรายเดิม หากไม่มี ไม่ต้องกังวล คุณสามารถแจ้งให้เราทราบภายหลังหลังจากส่งคำขอโอนย้ายแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ