ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

FileZilla Errors: "The server's certificate is unknown" & ECONNREFUSED

You might receive the following error when trying to connect to your cPanel shared hosting account with FileZilla (image):

The server's certificate is unknown. Please carefully examine the certificate to make sure the server can be trusted.

Proceeding past this error will then generate this error (image):

Error: The data connection could not be established: ECONNREFUSED - Connection refused by server

Solutions

To resolve this error, you must either connect via sFTP or disable TLS in FileZilla's Site Manager.

Connecting via sFTP

This solution applies only to Linux-based hosting accounts (more info).

This solution only works if you're connecting with the primary FTP user.

 1. Enable SSH on your account (cPanel).
 2. In FileZilla, use the following information to connect:
  Field What to enter...
  Host sftp://your hosting account's IP address (cPanel)
  Username & Password Your hosting account's username and password
  Port 22
filezilla tls settings

Disabling TLS in the Site Manager

This solution works for any FTP user.

 1. In FileZilla, from the File menu, select Site Manager.
 2. Click New Site.
 3. Complete the following fields, and then click Connect:
  Field What to do...
  Host Enter your hosting account's IP address (cPanel).
  Protocol Select FTP - File Transfer Protocol.
  Encryption Select Use plain FTP.
  Logon Type Select Normal.
  User & Password Enter your hosting account's username and password.
filezilla tls settings

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ