ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Find and replace for WordPress with a text editor

You can replace data within a database, such as the domain name, by exporting it and doing a "Find & Replace" with a text editor.

 1. Export your WordPress Database.
  Warning: Make two exports and keep one as a backup in the event you need to restore to the original state.
 2. Open the .sql file in a text editor, such as NotePad++ or Sublime Text.
 3. Access the 'Find & Replace' feature in the text editor (usually Ctrl + F).
 4. Enter the domain/data you want to replace in the Find field (or respective field).
 5. Enter your new domain/data in Replace field (or respective field).
 6. Run the 'Find & Replace'.
 7. Save the updated .sql file.
 8. Before importing the .sql file, you must Import your database
 9. update the domain on your hosting account.

Your WordPress site will now be updated to use the new domain or data.

Next steps

More info