ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Find API key

Finding your API key in GoDaddy Email Marketing is simple.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Settings at the top of the page.
  2. On the right, in the Settings and Billing section, click the API tab.
  3. Copy and paste the string of numbers and letters under Secret API key. You can use this to integrate with plugins.

If you've accidentally shared your API key or wish to generate a new one for any reason, click Regenerate API Key. You will then need to re-sync with any previous integrations you've installed.

Next step

  • In your GoDaddy Email Marketing account, click on Add-ons, and select Add more, to explore the available integrations.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ