เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ค้นหาที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ 4 ของฉัน

VPS รุ่นที่ 4 หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะมาพร้อมกับที่อยู่ IP เฉพาะที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าใช้งานได้ วิธีค้นหาที่อยู่ดังกล่าวมีดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่หรือไม่)
  2. ใน หน้าผลิตภัณฑ์ของฉัน ให้คลิก เซิร์ฟเวอร์ และถัดจากเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ 4 ที่คุณต้องการดูให้คลิก จัดการ
  3. ที่อยู่ IP จะปรากฏใต้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มุมบนซ้ายของหน้า
    ค้นหาที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม