โดเมน วิธีใช้

ค้นหาเนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy

ค้นหาเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดให้โดเมนของคุณ เพื่อที่คุณจะได้อัพเดตการตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ GoDaddy การอัพเดตโดเมนของคุณไปใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy จะช่วยให้คุณสามารถจัดการ DNS ในบัญชี GoDaddy ของคุณแทนบริษัทที่มีการจดทะเบียนโดเมนของคุณได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
  2. เลือก ชื่อ Alt สำหรับรูปภาพตัวเลือกแก้ไขโดเมน” ถัดจากโดเมนของคุณ แล้วเลือก “แก้ไข DNS” คุณอาจต้องเลื่อนลงไปจึงจะมองเห็นตัวเลือก “แก้ไข DNS
    ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไข DNS
  3. คุณจะเห็นเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้า DNS
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกเนมเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองรายการไว้ เนื่องจากคุณจะต้องใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองรายการในโดเมนของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับไฟล์โซนได้อย่างถูกต้องในบัญชี GoDaddy
  4. อัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ที่นายทะเบียนโดเมนปัจจุบันของคุณ

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม