ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

ค้นหาเนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy

หากเว็บไซต์ของคุณโฮสต์ด้วย GoDaddy แค่โดเมนจดทะเบียนที่อื่น คุณจะจัดการ DNS ด้วย GoDaddy ได้โดยการอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ให้ใช้นายทะเบียนโดเมนของคุณ คุณจะค้นหาเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนได้ในบัญชี GoDaddy จากนั้นก็ป้อนข้อมูลลงในนายทะเบียนโดเมน หากโดเมนจดทะเบียนกับ GoDaddy คณจะเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ได้

  1. เข้าสู่ระบบศูนย์ควบคุมโดเมนของ GoDaddy (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ โปรดค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
  2. เลือกชื่อโดเมนของคุณจากรายชื่อเพื่อเข้าไปที่หน้าการจัดการ DNS
  3. หาระเบียน NS ของโดเมนและจดค่าไว้ ระเบียน NS จะมีสองรายการเสมอ และคุณจะต้องใช้ข้อมูลทั้งสองรายการ
    ดูระเบียน NS
  4. ในส่วนนายทะเบียนโดเมน ให้ป้อนระเบียน NS ทั้งสองรายการจากบัญชี GoDaddy ในช่องเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

โปรดรอสูงสุด 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีผลสมบูรณ์ ระหว่างเวลานี้ เว็บไซต์ อีเมล และบริการโดเมนอื่นๆ อาจหยุดชะงัก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  • คุณจะจัดการ DNS ของโดเมนที่จดทะเบียนไว้ที่อื่นแต่ไม่ได้โฮสต์กับเราได้เช่นกัน โดยการเพิ่มโฮสติ้ง DNS

ข้อมูลเพิ่มเติม