ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Find my GoDaddy nameservers

If your website is hosted with GoDaddy, but your domain is registered elsewhere, you can manage DNS with GoDaddy by updating your nameservers with your domain registrar. You can find the nameservers for your domain in your GoDaddy account, then enter them at your domain registrar. If your domain is registered with GoDaddy, you can change your nameservers.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select your domain name from the list to access the DNS Management page.
  3. Locate the NS records for your domain and take note of the values. There will always be two separate NS records, and you will need them both.
    view ns records
  4. At your domain registrar, enter the two NS records from your GoDaddy account in the appropriate nameserver field.

Please allow up to 48 hours for all changes to take full effect. During this time, your website, email and other domain services may be interrupted.

Related step

  • You can also manage DNS for domains registered elsewhere but not hosted with us by adding DNS Hosting.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ