ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Find my Microsoft 365 server settings

We recommend using Exchange settings with your Microsoft 365 account. However, some email clients don't support Exchange, so you'll need to use your server settings to manually set up email. Use your Port number (IMAP or POP) for incoming mail and your SMTP for outgoing mail.

Note: Use IMAP if you have a choice, since it offers better email synchronization across devices and accounts. Learn more about the differences between IMAP and POP.

  1. Sign in to Outlook on the web. Use your Microsoft 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. In the upper-right corner, select Settings gear button Settings > View all Outlook settings.
  3. Select Mail > Sync email.
    Mail tab and Sync email

You'll see the POP, IMAP and SMTP settings for Microsoft 365.
Mail tab and Sync email

Note: If you're not able to set up email with SMTP, your account's SMTP Authentication might be disabled. Contact our GoDaddy Guides for help.

Related step

More info