ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Find my Office 365 IMAP or POP settings

Find your Office 365 IMAP or POP settings so you can manually configure your email account. This is a backup email set up method for email clients that don't support Microsoft Exchange.

Note: Use IMAP, if you have a choice, since it offers better email synchronization across devices and accounts. Learn more about the differences between IMAP and POP.

 1. Log in to your Email & Office dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Click the Admin tab and select Advanced.
  Click Advanced
 3. Next to Exchange, click Log In. You will be taken to an Office 365 page.
  Click Log In
 4. In the upper right corner, click Click settings gear icon (Settings).
 5. Scroll the Settings panel down to Your app settings and click Mail.
  Under Your app settings, click Mail
 6. On the left, find Accounts. If it's collapsed, click to expand. Select POP and IMAP.
  Under Accounts, select POP and IMAP
 7. Your POP, IMAP and SMTP settings are displayed on the right.
  POP and IMAP settings
 8. Use these server settings to set up your email client or device using POP or IMAP.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ