ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Find my Office 365 IMAP or POP settings

Find your Office 365 IMAP or POP settings to manually configure your email account. This is an alternative email setup method for email clients that don't support Microsoft Exchange.

Note: Use IMAP if you have a choice, since it offers better email synchronization across devices and accounts. Learn more about the differences between IMAP and POP.

  1. Sign in to Outlook on the web. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. In the top right corner, select Settings gear button Settings > View all Outlook settings.
  3. Select Mail > Sync email. You'll see the POP, IMAP and SMTP settings for Office 365.
    Mail tab and Sync email

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ