ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Find my site seal code

Let your website visitors know they can conduct secure transactions on your site by displaying our free SSL Certificate security seal on your site. You'll be able to display this once we finish verifying your request.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Next to the certificate you want to use, click View Status.

Your site's SSL Certificate security seal displays in the Code section to the right. Copy and paste it into your site's HTML to make it display.

Warning:

If you are replacing outdated site seal codes, it is imperative you remove the old code.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ