โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ค้นหาที่อยู่ IP ของเว็บไซต์ของฉันในโฮสติ้ง Windows

วิธีค้นหาที่อยู่ IP สำหรับเว็บไซต์โฮสติ้ง Windows ของคุณมีดังนี้ คุณอาจต้องใช้ที่อยู่ IP เพื่อชี้ชื่อโดเมนของคุณไปที่ชื่อโดเมนหรืออัพโหลดเนื้อหาโดยใช้ File Transfer Protocol (FTP)

  1. ไปที่ GoDaddy หน้าผลิตภัณฑ์
  2. เลือก เว็บโฮสติ้ง และถัดจากบัญชีโฮสติ้ง Windows ที่คุณต้องการดูให้เลือก จัดการ
  3. ใน แดชบอร์ด บัญชีที่อยู่ IP จะอยู่ใต้ชื่อโดเมน
    ที่อยู่ IP ในโฮสติ้ง Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม