ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Find my WordPress theme

If you selected your WordPress theme before installing Managed WordPress, you'll need to find that theme again. The steps below are slightly complicated, and we're working on making it simpler soon.
picking a specific theme

Note: The steps below will be easier if you remember the theme name and industry type for the WordPress theme you picked — in this example Scribbles (theme) Crane Service (industry).

 1. Open WordPress by clicking the Managed WordPress link in your Order Details window, or clicking Get Started in your order confirmation email.
  Link to pick WordPress theme
 2. If you aren't already, log in to your GoDaddy account.
 3. Answer the setup questions that appear as you click through several screens.
 4. Create a WordPress username and password (or enter both if you did that earlier ) and click Install.
  Log in and click Install
 5. When the WordPress successfully installed message appears, click Get Started.
  Click Set Started
 6. Click Start Wizard.
  Click Start Wizard
 7. In the Settings section, set the Type to Website + Blog.
  Select Industry from menu
 8. In the Industry field enter the first few letters of the category you originally picked for your WordPress theme and click that choice in the menu.
 9. Add a Tagline and click Continue.
 10. Enter your Contact information and click Continue.
 11. The Choose a Theme window will not display images for your particular category, so click the theme name you chose before installing WordPress (Scribbles in this example).
  Choose theme

  Note: If you don't remember your theme's name, you might recognize it by looking through the layouts in Choose a Theme.

 12. Once the WordPress site opens, the theme now will display images for the industry category you originally chose. But you may need to scroll through the left image column to find the exact one you originally chose. If you don't see it there, click Load more images at the bottom of the column.
  Choose theme

  Note: The theme's name appears in the upper right. You can use the arrows just above it to pick another theme if you like.

 13. Once you're satisfied with your selections, click Select in the top left, and then click Get Started.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ