ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Find passwords for application you installed through GoDaddy

GoDaddy Hosting Connection® is an online shared hosting community through which you can install and manage many free applications.

Note: We cannot provide application support after installation. For post-installation support, contact the application vendor through the website provided.

Follow these instructions to locate your GoDaddy Hosting Connection Application.

To View Your Password for GoDaddy Hosting Connection Applications

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Popular Apps panel of the Hosting Control Panel, click Show All.
  5. Click Manage My Applications.
  6. Next to the application you want to use, click View and manage details.
  7. Click Admin Settings.
  8. The Admin Name is your user name. Click [Show] to view the password.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ