ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Find products

As the number of products in your Online Store grows, you can find them more easily by product category, name, or the product's SKU code.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click on your Products tab then click Products.
  Click products under the products tab.
 4. Use the Filter By menu to select All Products or a particular product category, such as Men's.
  Filter your products by your categories.
 5. Use the Search field to enter the Name or SKU of the item you want to find.
  Enter in a name or SKU in the search bar.
 6. Sort by the Name, Price, Sale price, or SKU.
  Sort by name, price, sale price, or SKU.
 7. Press Enter/Return on your keyboard to start your search.
 8. Related steps

  More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ