ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Find SPAM senders in Plesk Linux

Through the Plesk interface, you can view details about email messages (both incoming and outgoing) that are currently in the queue and have not been processed successfully.

  1. Login to Plesk.
  2. Click Tools and Settings and then Mail Server Settings.


  3. Click on Mail Queue.
  4. Sort by Subject or Sender to find SPAM. This will help you determine if it's a script or email address causing the problem.
  5. You can delete specific messages or the entire queue using the checkboxes next to each email.

Related steps

More info

  • Our server experts can perform these steps for a fee. For more information about our Expert Services, please visit our Expert Service menu.