ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Find your connection strings in Web & Classic Hosting

Database-driven applications, such as WordPress, use connection strings to connect to your Web & Classic Hosting account database.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the MySQL or SQL Server icon.
  5. From your list of databases, click Actions next to the database you want to use, and then click Details.
  6. Click Code Sample.

For other information to use in your database connection strings, see View my database details in Web & Classic Hosting.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ