ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Find your IP address

If the domain name you want to use for your Website Builder website is in a different GoDaddy account or registered through another company, you can connect the domain name to the website using your IP address.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. Next to the account you want to use, click Options.

Next step

Update your domain name's IP address. How you do that depends on where it's registered:

Where it's registered... Do this...
In another GoDaddy account See the A Record section of Manage DNS zone files — you'll want to change the @ record
At another company Contact the domain name's registrar to have them update your domain's primary A record (@) to your Website Builder IP address

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ