ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Find your website's nameservers in Plesk hosting

To make your website visible on the Internet, you need to point your domain name to your hosting account using nameservers. For more information, see What is DNS?

Note: This information applies only to accounts hosted with us. If you do not host with us, you can use the information in Change nameservers for my domains.

Nameservers are assigned on a per-domain name basis. The same hosting account can have domain names that need to use different sets of nameservers.

Find primary domain's nameservers

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. Click the domain you want to use, and then select the DNS Zone File tab.

The domain's nameservers display in the NS (Nameserver) section.

Note: Changes to your domain nameservers can take up to 48 hours to propagate.

Find secondary/alias domain nameservers

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Click Plesk Admin.
 5. Click GoDaddy DNS Manager.
 6. To view the zone file for an aliased/secondary domain click 'Change Zone' after 'Zone File Editor.' You should see a list of your aliased domains.
 7. Find the domain you want to view the zone file for and click OK.
 8. If you are trying to confirm nameservers for an aliased domain you recently added, scroll to the bottom of the zone file until you see the 'NS (Nameserver)' section. The nameservers listed as (Informational) will be the nameservers the domain needs to use.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ