ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Finding and Fixing Spam Abuse on Your Server

If you suspect hackers have abused your server to send email without your knowledge, we have tools to help you clean up the server and help prevent the same issue from happening again.

The tools you can use depend on your operating system, control panel, and MTA (Mail Transfer Agent). If we don't have tools for your server's configuration, we recommend looking for other resources.

All Servers

We recommend ensuring your relays are closed. For more information, see Testing Your Server for Open Relays.

Linux® & cPanel®

cPanel has the following information to help you find problems on your server:

  • Sent Mail Statistics reports provide a general overview of the users and domains that have sent messages over a specific time period and is helpful for isolating potentially compromised sites that are sending messages.
  • Relayers reports show which accounts have been sending the most messages, which can show you which email account is responsible for spamming.
  • Mail Statistics Summary shows a summary of all mail statistics, which can give you an idea where the spam on your server's originating.

Inmotion® Hosting has the following documents for those using Exim:

Linux & Parallels Plesk Panel® (Qmail & Postfix)

Depending on which MTA you use, Parallels has documentation for finding the domains running spam scripts on your server:

Both MTAs can use the following documentation: The server is saturated with SPAM. There are many messages in the queue. The mail is sent slowly.

Windows® & Parallels Plesk Panel® (MailEnable)

MailEnable has the following documentation: How to clear the queues if a spammer abuses the server.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ