ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Finding my email program's settings

The settings you need to set up email on your mobile device (iPhone®, Android®) or your computer (Microsoft Outlook®, Apple Mail, Mozilla Thunderbird®) might be different depending on which type of email account you have and where you purchased your email plan.

To find the setting for your email program, please log in to the Email Setup Center. For more information, see Server and port settings for Workspace.

Am I IMAP or POP?

If you see settings for both IMAP and POP3 servers, you have an IMAP email account. Use the IMAP server when you set up your email program.

If you only see settings for a POP3 server, you have a POP email account. Use this server when you set up your email program.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ