ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Finding Your Database Admin URL

You can use the Admin URL in the Control Panel of your hosting account to directly access your MySQL database.

To Find Your Database Admin URL

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Databases menu, click MySQL.
  5. Next to the database you want to access, click Actions.
  6. Click Details.
  7. The Admin URL is the URL you can use to directly access your database.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ