ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Finding your IP address

You can locate the IP address assigned to your online store in the top section of the Quick Shopping Cart application.

To Find Your Store IP Address

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart Account list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. On the Quick Shopping Cart Home page, underneath your storefront name, find your store's IP address listed below your Shop URL.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ