ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Finding your mailings in Google Analytics

Google analytics

The best way to view your Google Analytics metrics is in your GA account. GoDaddy Email Marketing automatically writes all of the UTM parameters into your email links. So how do you know which variables are associated with your emails? Follow along!

To find your Campaigns in Google Analytics:

Log in to your Google Analytics account. Once you’re logged into GA:

  1. Click on Acquisition
  2. Select Campaigns
  3. You should see your individual email campaigns listed there.

The link tracking focuses on:

  • The Campaign: an individual email campaign (tagged with your email's subject line)
  • The Source: GoDaddy
  • The Medium: Email

Please keep in mind: It can take 24 hours for the stats to show up.

Related Topics:

Google Analytics In Your Campaigns
Google Analytics Link Tracking Generation
Can I Create Lists From Stats?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ