ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Firefox: Clear the cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

  1. In Firefox, click History > Clear Recent History.
  2. From the Time range to clear list, select Everything.
  3. In the Details list, select only Cache.
    select cache only
  4. Click Clear Now.

Next step

  • Try viewing your website again.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ