ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

แก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน WordPress

WordPress ใช้สตริงการเชื่อมต่อเพื่อให้ทราบว่าจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใด เมื่อไซต์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เว็บไซต์จะแสดงการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ให้อัพเดตสตริงการเชื่อมต่อบนไซต์ WordPress ของคุณ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

จำเป็น: คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้จึงจะดำเนินขั้นตอนทั้งหมดในบทความนี้ได้:
 • แอป FTP เพื่อเปิดและแก้ไขไฟล์เว็บไซต์ของคุณ มีไคลเอ็นต์ FTP ของบุคคลภายนอกมากมายที่สามารถใช้ได้ เราขอแนะนำ แอป FTP Filezilla
 • โปรแกรมแก้ไขข้อความเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ WordPress ตามที่จำเป็น มีโปรแกรมแก้ไขข้อความของบุคคลภายนอกมากมายที่สามารถใช้ได้ เราขอแนะนำ Notepad++ อย่าแก้ไขไฟล์ด้วยแอปพลิเคชันประมวลผลคำอย่าง Microsoft Word
 • ชื่อฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อโฮสต์สำหรับไซต์ WordPress ของคุณ ค้นหารายละเอียดเหล่านี้สำหรับแผนโฮสติ้ง Linux ด้วย cPanel, โฮสติ้ง Windows ด้วย Plesk หรือ WordPress ภายใต้การจัดการของคุณ หากคุณกำลังใช้ cPanel หรือ Plesk คุณจะต้องรีเซ็ตและใช้รหัสผ่านใหม่
คำเตือน: คุณควรสำรองข้อมูลไซต์อยู่เสมอก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ
 1. ลงชื่อเข้าใช้ phpMyAdmin
 2. ใน phpMyAdmin ให้เลือกชื่อฐานข้อมูลที่เว็บไซต์ใช้จากเมนูทางซ้ายมือ
 3. จดคำนำหน้าฐานข้อมูลไว้ คำนำหน้าฐานข้อมูลจะรวมอยู่กับชื่อตาราง (ตัวอย่าง ถ้าคุณเห็นตารางฐานข้อมูลต่อไปนี้: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta ฯลฯ คำนำหน้าฐานข้อมูลของคุณคือ wp_3f_)
 4. เชื่อมต่อบัญชีโฮสติ้งของคุณกับ FTP ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์ที่มีเว็บไซต์ WordPress ของคุณ
 5. ในไฟล์ wp-config.php ให้ค้นหาส่วนที่มีลักษณะเหมือนกับตัวอย่างนี้:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'yourdatabasename');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'yourusername');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpassword');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'yourhostname');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 6. ตรวจดูว่าข้อมูลในไฟล์นี้ตรงกับรายละเอียดของฐานข้อมูลที่คุณพบก่อนหน้านี้หรือไม่
  • ชื่อฐานข้อมูลของคุณ: แทนที่ตรงนี้ด้วยชื่อฐานข้อมูล MySQL ของคุณ
  • yourusername: แทนที่สิ่งนี้ด้วยชื่อผู้ใช้ MySQL ของคุณ
  • รหัสผ่านของคุณ: แทนที่ตรงนี้ด้วยรหัสผ่าน MySQL ของคุณ
  • ชื่อโฮสต์ของคุณ: แทนที่ตรงนี้ด้วยชื่อโฮสต์ MySQL ของคุณ
  • คำนำหน้าตารางของคุณ: แทนที่ตรงนี้ด้วยคำนำหน้าตารางของคุณ

  หมายเหตุ: หากมีข้อมูลใดในไฟล์ wp-config.php ไม่ตรงกับรายละเอียดของฐานข้อมูล ให้อัพเดตไฟล์ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

 7. บันทึกไฟล์ที่อัพเดต
 8. ตรวจสอบว่าไซต์ของคุณกลับมาออนไลน์แล้ว โดยไปที่ไซต์ด้วยโหมดการเรียกดูแบบส่วนตัวใน Chrome, Firefox หรือ Edge

ข้อมูลเพิ่มเติม