ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Fix Extended Character Errors

In preparing to Import Multiple Products to the Online Store, if you save your Excel product spreadsheet in CSV (Comma Separated Values) format, extended characters (such as é in resumé) will not display properly. To avoid the problem, you'll need to save the file as Unicode text.

Extended character looks OK in spreadsheet Extended character displays incorrectly once imported

Note: Other extended (or UTF-8) characters include superscripts, fractions, currency symbols other than $ (such as the euro's €), plus accent marks and non-English characters (such as ñ, ü, Ё, ؏, and 您).

  1. Reopen the CSV-formatted spreadsheet in Excel and save it as a Unicode file ending with the .TXT suffix.
  2. Open that just-saved .TXT file in Excel, then use the Replace function to find and replace all the file's tab characters with commas.
  3. Now re-save the Excel file in the UTF-8 format.
  4. If you haven't already done so, you'll still need to format your product spreadsheet to match the Online Store's product template.
  5. You're now ready to upload the file to your Online Store.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ