GoDaddy วิธีใช้

แก้ไขที่รูปขนาดย่อไม่แสดงขึ้น

อาจมีปัญหาหลังจากเปลี่ยนการกำหนดค่า เมื่อ WordPress ไม่สามารถแสดงรูปขนาดย่อของรูปภาพที่เคยอัพโหลดไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ปลั๊กอิน Regenerate Thumbnails เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้

 1. ติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress
 2. เปิดใช้งานปลั๊กอินใน WordPress
 3. ถ้าคุณต้องการสร้างรูปขนาดย่อใหม่ทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์:
  1. ภายใต้เมนูเครื่องมือ ให้คลิกสร้างรูปขนาดย่อใหม่ รูปขนาดย่อ
  2. คลิกปุ่ม สร้างรูปขนาดย่อใหม่ทั้งหมด
 4. ถ้าคุณต้องการอัพเดตรูปขนาดย่อแต่ละรูป:
  1. คลิก สื่อ จากแถบนำทาง WordPress
  2. ถ้าคุณใช้มุมมองตารางอยู่ คุณจะต้องคลิกมุมมองรายการในไลบรารีสื่อ
  3. ค้นหารูปภาพแล้วเลื่อนเมาส์เหนือรูป เพื่อให้สามารถคลิกลิงก์ สร้างรูปขนาดย่อใหม่ ได้

ขั้นตอนข้างต้นจะนำคุณไปยังหน้าแสดงความสำเร็จในการสร้างรูปขนาดย่อใหม่

หมายเหตุ: ปลั๊กอิน WordPress นี้เป็นปลั๊กอินของบุคคลภายนอก โปรดดูที่หน้าของนักพัฒนาหากมีปัญหาในการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม: