ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Fix iPhone unable to verify account information error

Note: We recommend using the Outlook app for iOS. To get Outlook, use your phone's camera to scan this QR code.
Outlook QR code

When setting up your email for the first time, you may encounter the following error:

Exchange Account

Unable to verify account information.

This happens when there's an issue verifying your account information. Not to worry, this can be fixed with a few quick settings changes.

If you're having issues with an iPhone or iPad email account that has already been set up, contact our GoDaddy Guides.

 1. On the error, tap OK.
 2. Unable to verify account error
 3. Edit the following settings, and then tap Next.
  Setting What to enter...
  Email Enter your Microsoft 365 GoDaddy email address
  ServerEnter outlook.office365.com
  Domain Leave this blank
  Username Enter your Microsoft 365 email address
  Password Enter your email password
  Description This is optional
 4. Tap Save.
  Save Exchange information
 5. Tap Save.
  Save confirmation
 6. Tap Save.
  Modify save options

You will see your email account in Accounts.

More info