Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

แก้ไขอีเมล Microsoft 365 ที่ไม่ทำงาน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้อีเมล Microsoft 365 ให้ใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่แนะนำของเราเพื่อแก้ไข

หากทำดังนี้
การลงชื่อเข้าใช้ของคุณมีปัญหาลองใช้หนึ่งในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
คุณไม่ได้รับอีเมลลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับอีเมลขาเข้า
คุณส่งอีเมลไม่ได้และกำลังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหา
คุณเปิด Outlook ไม่ได้ใช้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม
คุณตั้งค่า Microsoft 365 บนอุปกรณ์ iOS ไม่ได้ดูว่าคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือไม่
คุณใช้ Autodiscover หรือตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไม่ได้

ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระเบียนข้อมูล CNAME สำหรับ Autodiscover (การค้นหาอัตโนมัติ) อยู่ในการตั้งค่า DNS ของคุณหรือไม่ หากไม่มี ให้เพิ่มระเบียนข้อมูล CNAME ใหม่ พร้อมทั้ง Autodiscover สำหรับชื่อและ autodiscover.outlook.com สำหรับค่า

หากคุณยังไงประสบปัญหาอยู่หลังจากเพิ่มระเบียนข้อมูล CNAME สำหรับ Autodiscover แล้ว ให้ลองตั้งค่า Outlook ด้วยตนเอง วิธีนี้ใช้ไม่ได้หากคุณกำลังใช้ Mac

คุณไม่ได้รับอีเมลหลังจากที่ย้ายจาก Workspace Email มาเป็น Microsoft 365ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของเรา
คุณเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Office ไม่ได้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจาก Microsoft

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  • หากวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ให้ติดต่อ คู่มือ GoDaddy ของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม