GoDaddy วิธีใช้

แก้ไขข้อผิดพลาดที่เนื้อหาปะปนกันใน WordPress

หากคุณเพิ่งติดตั้ง SSL Certificate คุณอาจเห็นคำเตือนใหม่ในเบราว์เซอร์เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของตนเอง หรือสังเกตเห็นว่ารูปภาพบางรูปแสดงบนเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากตอนนี้ เว็บไซต์ WordPress ของคุณกำลังโหลดบน HTTPS ปัญหาดังกล่าวจึงอาจเกิดขึ้นเนื่องด้วยข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (HTTPS) มีองค์ประกอบที่ให้บริการผ่านการเชื่อมต่อที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย (HTTP) เช่น รูปภาพ วิดีโอ สคริปต์ หรือ iframe ที่ฝังไว้ หากคุณใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาให้กับเว็บไซต์ของตนเองอันเกิดจากข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน คุณอาจเห็นคำเตือนสีแดงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน

ข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้ปลั๊กอิน Really Simple SSL

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อีกวิธีโดยแก้ไขไฟล์ .htaccess ในโฮสติ้ง Linux หรือไฟล์ web.config ในโฮสติ้ง Windows

 1. ติดตั้งปลั๊กอิน
 2. เปิดใช้งานปลั๊กอิน
 3. หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าจะเปิดใช้งาน SSL หรือไม่
  คำเตือน: คุณไม่สามารถติดตั้ง SSL Certificate ด้วยปลั๊กอินนี้ได้
 4. ในฟิลด์สำหรับผู้ให้บริการโฮสติ้ง ให้คงค่าเริ่มต้น “ไม่บังคับ - เลือกผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณ” เอาไว้ จากนั้นเลือกเปิดใช้งาน SSL!
 5. ทำเครื่องหมายที่ช่องตัวแก้ไขเนื้อหาที่ปนเปกัน หากไม่ได้เลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เลือกหรือยกเลิกการเลือกในช่องกาหลายตัวเลือกอื่นๆ สำหรับตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ
 6. เลือกเปิดใช้งาน จากนั้นเลือกบันทึกและดำเนินการต่อ
 7. ส่วนถัดไปจะนำเสนอปลั๊กอินเพิ่มเติมที่เน้นด้านความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถเลือกติดตั้งได้ หรือเลือกข้ามเพื่อดำเนินการต่อ
 8. เลือกเสร็จสิ้น และดำเนินการตรวจทานเว็บไซต์ของคุณเพื่อยืนยันว่ารูปภาพแสดงขึ้นอย่างถูกต้อง

รูปภาพยังไม่ปรากฏใช่ไหม

 1. เลือกแท็บการตั้งค่าที่ด้านบนของหน้า
 2. เลือก SSL ทางด้านซ้าย จากนั้นดำเนินการต่อไปนี้ในส่วนเนื้อหาที่ปนเปกัน
  • เปิดใช้งานตัวแก้ไขเนื้อหาที่ปนเปกัน - init hook หากตัวแก้ไขเนื้อหาที่ปนเปกันตามค่าเริ่มต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาเนื้อหาที่ปนเปกันของคุณในส่วนฟร้อนต์เอนด์ได้
  • เปิดใช้งานตัวแก้ไขเนื้อหาที่ปนเปกัน - แบ็กเอนด์ หากคุณพบเนื้อหาที่ปนเปกันในสภาพแวดล้อมของผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ WordPress ของตนเอง
 3. เลือกบันทึกที่ด้านล่างของหน้า

ข้อผิดพลาดที่เนื้อหาปนเปกันควรได้รับการแก้ไขแล้ว และรูปภาพควรโหลดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติม