ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Fix redirect error in WordPress

When you see this error it indicates something is causing too many redirects and the server can't complete the request, an infinite redirection loop. This issue is typically caused by incorrect settings for the domain, but could also be caused by third party services like CloudFlare.

The error messages as seen in various browsers:

 • Google Chrome
     This page isn't working
     example.com redirected you too many times.
     Try clearing your cookies.
     ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
    
 • Firefox
     The page isn't redirecting properly
     Firefox has detected that the server is redirecting the request for
     this address in a way that will never complete.   
    
 • Microsoft Edge
     Hmmm...can't reach this page   
    

Note: Always backup your WordPress site before modifying any files.

 1. Connect to your website with an FTP client.
 2. Edit the wp-config.php file located in the remote directory your WordPress site is live in.
 3. Update or add the following lines below define('WP_DEBUG', false);:
    define( 'WP_SITEURL', 'http://example.com/wordpress');
    define( 'WP_HOME', 'http://example.com');
  • WP_SITEURL is the Site Address (URL) in General Settings.
  • WP_HOME is the Site Address (URL) in General Settings.
  • Protocol should be either http or https, but never both.
  • Sub-domain should be with www or without www, but never both.
  • Domain can be different if the site requires it(e.g. http://example.com/blog).
 4. Save the changes.
 5. Clear your browser cache.
 6. Navigate to your site in a browser to test if the error is gone.

Next Steps

More info


More info about WPPS.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ