ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Fix the FTP popup in WordPress

You may encounter a popup for your FTP username and password when installing or updating a plugin in WordPress. Follow these steps to correct the problem:

 1. Connect to your website with FTP.
 2. Add these 3 lines anywhere within the wp-config.php file:
  define('FS_METHOD', 'direct');
  define('FS_CHMOD_DIR', (0705 & ~ umask()));
  define('FS_CHMOD_FILE', (0604 & ~ umask()));
  
 3. Save your changes and upload the file.
 4. Once inserted, you may need to refresh the WordPress Dashboard or clear your browser cache and cookies.

Note: It's important to insert these lines of code above the line: /* That's all, stop editing! Happy publishing. */.

You can now update or install plugins without this issue.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ