ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Fix WordPress plugin errors

Follow these steps to fix plugin errors in WordPress.

Prepare your WordPress site for the troubleshooting:

  1. You should always make a backup of your site before performing any troubleshooting.
  2. Disable all WordPress plugins; especially any caching plugins.
  3. Disable WP_CACHE if your site uses it.

Understanding a WordPress related PHP error

If your previous troubleshooting revealed a PHP error, use the following table to help understand the error.


Error Type Definition and Next Steps
E_ERROR This is a fatal error that causes script termination. These are typically caused by calling a non-existing object like a class or function. This can often occur with version incompatibility. You should update your WordPress version, themes, and plugins.
E_WARNING This is a run-time warning that does not cause script termination. These are potential issues that occur but do not stop the processing of PHP. These can often include deprecation warnings, which indicates that your code may be using an outdated version of PHP and needs to be updated. A warning in your PHP logs may not necessarily be related to the issue you are experiencing.
E_PARSE This is a compile time parse error. This is usually indicative of a PHP syntax error, such as a missing semicolon ;, parenthesis (), opening or closing bracket {}, or any number of other syntax errors. You should review the file and line specified in the error message and look for potential syntax errors.
E_NOTICE This is a run-time notice caused by an error in code. These are typically PHP errors that don't cause script termination. These errors indicate that there could be an issue with the code but may be normal functionality of the script. One common cause can be using a PHP variable that is undefined. A notice in your PHP logs may not necessarily be related to the issue you are experiencing.

Update your WordPress components

When your WordPress version, themes, or plugins update, it can cause conflicts with the others. Updating all of your WordPress components can bring your site back to normal.

Update the following to the latest versions:

Next steps

  • If the issue persists after the above troubleshooting, then you may need to uninstall and reinstall your plugin.

More info