ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Flag an email message

To draw attention to specific email messages, you can flag Flag them in Workspace Email.

  1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
  2. Select the message, click the More Actions down arrow, and click Flag from the list.
  3. Click Apply.
    Flag an email

To remove a flag, select the message, and click Clear Flag from the More Actions list.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ