ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Forespørsler om utlevering av registrantopplysninger for politi- og rettsmyndigheter

På grunn av GDPR er WHOIS-data som vises offentlig, begrenset. I enkelte omstendigheter kan kontaktopplysninger for ikke-offentlige domener oppgis til politi- og rettsmyndigheter.

Hvis du jobber for politi- eller rettsmyndigheter og krever fullstendig kontaktinformasjon for et domene hvis kontaktopplysninger er under ett av de beskyttede landene, send e-post til whoisrequests@godaddy.com og vi vil oppgi instruksjonene for forespørsel om tilgang.

Merk: For domener som WHOIS-resultatene viser Domains By Proxy som registranten, gå til Retningslinjer for stevning av Domain by Proxy om hvordan du går videre med denne forespørselen.

Hva vil en gyldig forespørsel kreve?

Forespørselen må omfatte følgende:

  • Domenenavn
  • Myndighetens jurisdiksjon
  • Uttalelse som gir uttrykk for det legitime og lovlige formålet for forespørselen (f.eks. oppgitte kontaktopplysninger skal kun brukes i sammenheng med en offisiell etterforskning).
  • Samtykke til vilkårene for tilgang, som vi kan kreve.

Ytterligere merknader:

  • Forespørselen om utlevering gjelder kun nåværende kontakter for domenet. Vi oppgir ikke historiske eller arkiverte kontaktopplysninger gjennom denne utleveringsprosessen.
  • Forespørsler om utlevering må omfatte det nøyaktige domenenavnet under vurdering – vi innfrir ikke forespørsler gjennom denne prosessen som er bygget på delvis samsvar.
  • Forespørsler om bekjentgjøring gjennomgås og etterkommes på en «etter domene»-basis – vi oppgir søkeresultater over flere tilknyttede domener eller kontakter ved bruk av denne prosessen.
  • Vi kan ikke oppgi noen andre kontaktopplysninger utover følgende registrant, navn på administrator eller tekniker, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, se våre retningslinjer for stevning.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ