ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Forgot your username to log in to GoDaddy?

If you know your GoDaddy password but can't remember your username, we'll show you your username if you follow these steps.

Required: You need to know at least one of the domain names associated with the account.
  1. Go to the Retrieve Username page.
  2. Enter the Email address for the account and click Continue. Complete the security challenge if it's offered.
  3. In the Domain URL box, enter any domain name that's associated with the account (for example, coolexample.com) and then click Filter. We'll immediately send a one-time-use PIN to the account email address.
  4. In the Verification Code box, enter the PIN we sent you and then click Continue. We'll show you your username.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ