ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Format CSV contacts file

Comma Separated Values (CSV) files format spreadsheet data as plain text, so virtually any spreadsheet program can read them. Make sure your existing contact information spreadsheet is converted to CSV before you try uploading it on the Website Builder's Contacts page — otherwise it will not upload.

  1. Open your Microsoft Excel or Apple Numbers spreadsheet and from the File menu choose Save As… .
  2. Choose the option that adds the .csv extension to the end of the file.
    Choose option that adds CVS file extension
  3. Click Save.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ