ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Format Product Spreadsheet As CSV File

Comma Separated Values (CSV) files format spreadsheet data as plain text, so virtually any spreadsheet program can read them. You'll need to convert your existing product information spreadsheet to CSV before you upload it at the Online Store's Import Products page.

  1. Open your Microsoft Excel or Apple Numbers spreadsheet and from the File menu choose Save As… .
  2. Choose the option that adds the .csv extension to the end of the file.
    Choose option that adds CVS file extension

    Note: If your spreadsheet contains extended characters, such as the accented é in resumé, see Fix Extended Character Errors.

  3. Click Save.

    Note: If you've formatted your product information, you're ready to Upload Product Information to the Online Store.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ