ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Forward copies of my incoming email

Send a copy of every email you receive to another email address; this is known as carbon copying.

Note: Copying your emails stores them in both email addresses, which counts toward your email account's maximum storage capacity. To avoid storing the emails, you can set up a forwarding address.

 1. Log in to your Workspace Control Center. (Need help logging in?)
 2. Click the Expand icon in the row of the email address you want to change.
 3. Click Edit.
  Click the edit option
 4. Confirm that the Email tab is selected.
 5. Select Send copy to:, and enter the addresses that will recieve the forwarded copies.

  Note: You can enter multiple addresses, separate each address by a comma.

  Enter email addresses
 6. Click Save.

Next step

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

IHateForms's Avatar
Forwarding to Multiple Emails - Including Non-Domain Emails

1 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

Sanjay2's Avatar
Copy email to second address

2 การตอบกลับ

Last posted 3 months ago.

rond's Avatar
Auto-forwarded emails from Yahoo to Workspace not always received

3 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

dentech's Avatar
Forwarding copies of outgoing emails to another email address

4 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

reddle's Avatar
Disable incoming SPF/DKIM/DMARC tests or whitelist incoming IP/DNS

3 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน