ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Forward copies of my incoming email

Send a copy of every email you receive to another email address; this is known as carbon copying.

Note: Copying your emails stores them in both email addresses, which counts toward your email account's maximum storage capacity. To avoid storing the emails, you can set up a forwarding address.

 1. Log in to your Workspace Control Center. (Need help logging in?)
 2. Click the Expand icon in the row of the email address you want to change.
 3. Click Edit.
  Click the edit option
 4. Confirm that the Email tab is selected.
 5. Select Send copy to:, and enter the addresses that will recieve the forwarded copies.

  Note: You can enter multiple addresses, separate each address by a comma.

  Enter email addresses
 6. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ