ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Forward email messages as attachments in Outlook 2013

Using Microsoft Outlook® 2013, you can forward email messages as attachments. You might want to do this if you're sending a record of an email conversation to someone, or if you need someone to troubleshoot or give you technical support on emails you've received. Doing this packages all previous message contents (including headers and attachments) into one organized file, that gets attached to your sent email. This can also reduce confusion because your attached messages won't get lost, looking like other emails.

 1. Open Outlook 2013.
 2. Click New Email to start a new message.
  Click New Email

  Note: To include the attachments in a thread, just Reply or Reply All to an existing email.

 3. Click Attach Item.
  Click Attach Item
 4. Select Outlook Item.
  Select Outlook Item
 5. In the Insert Item window, under Look in, browse to the folder with the email message you want to attach. Under Items, select the email message.
  Browse, select item to attach, click OK

  Note: To select multiple items, hold down the control (ctrl) key.

 6. Click OK.
 7. When the rest of the message is ready, click Send.
  Click Send
 8. If the recipient needs to see the Internet Headers section of the attached email:
  • Double-click the attached email, to open it.
  • Click File
  • Click Info
  • Click Properties, and look in the Internet Headers field.

Next step

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Outlook® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ