ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Forward email to multiple accounts

To forward email messages from one email account to multiple accounts, create a distribution group. Next, you'll forward email from the one account to the members of the distribution group.

 1. Log in to your Office 365 Microsoft portal. (Need help logging in?)
 2. In the upper right corner of the page, click Settings Click Settings.
 3. At the bottom of the Settings panel, under Your app settings, click Mail.
  Click Mail
 4. In the left panel, click General to expand the list and click Distribution groups.
  Click General, click Distribution groups.
 5. Under Distribution groups I own, click New Click New.
  Click New.
 6. In the new distribution group dialog box, enter the details for the new group.
 7. Be sure to scroll down to add members, to add members as co-owners (as appropriate), and to choose whether owner approval is required for people to join the group.

  Note: When adding members, you'll be taken to the Search People box. Enter the names of each group member, press Enter, click Add Click Add after each name, and then click Save.

 8. Back in the new distribution group dialog box, click Save.

Next step

Forward email to the new distribution group so all members of that group receive the forwarded email messages.

More info

To add members outside your organization to a distribution group, you'll need an administrator to add each person as a shared contact. See your administrator for more information.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ