ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Forward messages as attachments in webmail

Use Workspace Webmail to forward emails as attachments. Workspace packages all message contents into a single attachment. To do this, you'll need to be in Classic View.

  1. Sign in to Webmail. Use your Workspace Email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Open the message you want to forward. Or, to forward multiple messages, select the check boxes next to the messages you want to forward.
  3. In the upper-right corner, select the More Actions list.
  4. Select Fwd. as Attachment.
  5. Select Apply. A new email is created with an EML file attached.
  6. When you're ready, select Send.

If you can't send from this email account (like if it's blocked), attach the saved message using another email account or upload as requested by a GoDaddy Guide.

Related step

  • You can also do this in Outlook if you prefer.

More info