ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Professional Email วิธีใช้

Forward messages as attachments in webmail

Use Professional Email to attach messages to other messages, such as to forward an email conversation or for technical support. Professional Email packages all message contents (including headers and attachments) into a downloaded file.

 1. Sign in to your Webmail. Use your Professional Email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. Select the check box for all messages you want to download.
 3. Select More actions > Save as file. Your message(s) will download.
  More actions opened to select Save as file
 4. Select Compose to open a new message, or reply to an existing message.
 5. Select Add local file. You'll see the attached message below your subject line.
  Paperclip icon and message attachment

More info